Čo je skóre kompatibility?

Skóre kompatibility je hodnotenie, ktoré priraďujeme Vašim návrhom, a to na základe výsledkov osobnostného testu, ktoré porovnávame s Vašimi. Stále však môžete kontaktovať kohokoľvek, kto vás zaujme.

Skóre kalkulujeme za základe celkovej kompatibility spolu so spoločnými vlastnosťami a záujmami, ktoré vyplníte v profile.

Číslo sa objaví, akonáhle ste s niekým spárovaný, takže je dobré sa uistiť, že Váš profil je kompletný, máte vybrané svoje záujmy a koníčky z prehľadovej tabuľky a nahrali ste kvalitnú profilovú fotografiu. Toto Vám zabezpečí vyššie skóre kompatibility.

Máte so svojím návrhom nižšie skóre kompatibility? Nenechajte sa tým odradiť. Je možné, že daný partner nemal dokončený svoj profil. Toto je častý problém u novoregistrovaných používateľov, ktorí ešte potrebujú čas na vylepšenie svojho profilu.