jQuery UI Tabs - Default functionality

Ktoré kritériá musia spĺňať moje fotografie?