Akým spôsobom mi budú navrhnutí partneri?

Po dokončení osobnostného testu Vám algoritmus nájde v databáze vhodných partnerov.

Do úvahy sú brané odpovede, ktoré ste zadali pri osobnostnom teste a kritériá, ktoré ste si nastavili.

Preferujeme kvalitu pred kvantitou, preto Vám posielame iba také návrhy partnerov, ktorí sa k Vám naozaj hodia.

Automaticky Vám tiež neposielame členov, ktorí na našej stránke nie sú aktívni.

Sme presvedčení, že tie najkvalitnejšie vzťahy vznikajú medzi ľuďmi, ktorí nie sú 100% rovnakí, ale majú rovnaké životné ciele, podobné myslenie a povahy, ktoré sa navzájom dopĺňajú.

Toto sú predpoklady pre úspešný a dlhodobý vzťah.