jQuery UI Tabs - Default functionality

Akým spôsobom mi budú navrhnutí partneri?