Ako môžem spravovať svoje fotky?

Pridanie fotografie

Prejdite z ponuky do svojho profilu a ťuknite na ikonu fotoaparátu „Nahrať/Pridať fotografiu”. Môžete nahrať novú fotografiu zo svojho zariadenia a urobiť si selfie.

Ak chcete fotografiu orezať alebo otočiť, prejdite na hornú časť fotografie, ťuknite na ikonu „...“ a vyberte položku „Upraviť náhľad obrázka“. Nezabudnite svoje zmeny uložiť.

Pri používaní aplikácie postupujte podľa pokynov na orezanie alebo otočenie fotografií počas procesu nahrávania a potom ťuknutím na značku začiarknutia uložte zmeny.

Používatelia na webe majú takisto k dispozícii možnosť pridať názov obrázka. Otvorte fotografiu, napíšte jej názov a kliknite alebo ťuknite na „Uložiť".

Bude potrebný nejaký čas na schválenie fotografie a jej názvu.

Zmena profilovej fotky

Ak chcete zmeniť svoju profilovú fotografiu, prejdite na hornú časť preferovanej fotografie, čím sa zobrazí ponuka „...“, otvorte ju a vyberte možnosť „Nastaviť ako profilovú fotografiu“.

Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, že fotografia bola schválená ako hlavná profilová fotografia.

Vymazanie fotografie

Ak chcete odstrániť fotografiu, prejdite na hornú časť fotografie, ktorú chcete odstrániť, kliknite/ťuknite na ikonu „...“ a vyberte možnosť „Vymazať fotografiu“. Potvrdením vymazania natrvalo odstránite fotografiu z galérie.