Ako môžem spravovať svoje fotky?

Pridanie fotografie

Prejdite z ponuky do svojho profilu a ťuknite na ikonu fotoaparátu („Nahrať/Pridať fotografiu”). Môžete nahrať novú fotografiu zo svojho zariadenia, urobiť si selfie alebo importovať fotografiu z Facebooku.

Ak službu používate cez web, ťuknite na ikonu „ … " a pomocou možnosti „Upraviť náhľad obrázka" môžete fotografiu orezať alebo otočiť. Nezabudnite svoje zmeny uložiť.

Ak používate aplikáciu, postupujte podľa pokynov na orezanie alebo otočenie fotografií počas nahrávania. Potom ťuknite na ikonu začiarknutia, čím zmeny uložíte.

Používatelia na webe majú takisto k dispozícii možnosť pridať názov obrázka. Otvorte fotografiu, napíšte jej názov a kliknite alebo ťuknite na „Uložiť".

Bude potrebný nejaký čas na schválenie fotografie a jej názvu.

Zmena profilovej fotky

Ak používate web, otvorte na požadovanom obrázku ponuku „ … " a vyberte „Nastaviť ako profilovú fotografiu". Používatelia aplikácie môžu otvoriť fotografiu a ťuknúť na „Nastaviť ako profilovú fotografiu".

Táto možnosť bude k dispozícii iba v prípade, že fotografia bola schválená ako hlavná profilová fotografia.

Vymazanie fotografie

Na webe kliknite alebo ťuknite na ikonu „ … " a vyberte „Vymazať fotografiu". Potvrdením vymazania natrvalo odstránite fotografiu zo svojej galérie.

Používatelia operačného systému iOS môžu otvoriť fotografiu a vymazať ju pomocou ikony koša a následného potvrdenia.

V tejto chvíli nie je možné vymazať fotografiu v aplikácii pre zariadenia s Androidom. Ak chcete fotografiu natrvalo odstrániť, prihláste sa cez web.