Ako funguje osobnostný test?

Ako bol test vyvinutý?

Osobnostný test bol vytvorený v spolupráci so psychológmi a vzťahovými odborníkmi. Test je založený na teórii osobnostných rysov päť-faktorového modelu, ktorý vyvinuli McCrae a Costa (1992).

Ako je štruktúrovaný?

Test je rozdelený do sekcií, v ktorých ste požiadaný o uvedenie Vašich komunikačných zručností, osobnostných rysov a Váš postoj k vzťahom. Výsledky testu sú následne zhromaždené, analyzované a porovnané s výsledkami našich členov. Kompatibilní partneri sú vybraní na základe Vašich kritérií.

Ako by mal byť test vyplnený?

Na vyplnenie testu si nechajte aspoň 25 minút. Premýšľajte o svojich odpovediach, ale odpovedzte tak intuitívne a čestne, ako je to len možné.

Môžem test prerušiť a neskôr pokračovať?

Áno, kliknite na Uložiť postup a odhlásiť. Keď sa znovu prihlásite, vrátite sa tam, kde ste test opustili. Pokiaľ nebude test dokončený do 15 týždňov, budú všetky údaje z nášho systému odstránené.

Kde môžem nájsť výsledky?

Vo svojom profile kliknite na záložku Osobnosť a tu nájdete popis jednotlivých znakov. Po výbere zodpovedajúcej ikony sa dozviete viac infomácií. Diagram Vám poskytne vizuálne zhrnutie Vašich výsledkov.

Môžem zopakovať test?

Ak si myslíte, že výsledky osobnostného testu sú nesprávne, môžete kontaktovať náš Zákaznícky servis. Ak ste práve dokončili test, odporúčame Vám počkať na prvé návrhy parnerov. Možno zistíte, že partneri zodpovedajú Vašim očakávaniam a opakovanie testu nebude nutné.