Ako funguje „Čo keď náhodou…“?

Táto funkcia funguje na základe okamžitého rozhodnutia.

"Čo keď náhodou..." navrhnutí partneri sú členovia, ktorí neboli zaradení do bežných návrhov, keďže nesplňujií aspoň jedno Vaše kritérium.

Táto funkcia však stále zachováva výber vhodných partnerov na základe psychologického súlade osobností podľa výsledkov osobnostného testu.

Pre prístup do tejto funkcie prosím kliknite na odkaz "Čo keď náhodou..." na domovskej stránke alebo na záložku v hornej lište.

S touto funkciou si môžete prezrieť iba jeden profil naraz. Aby ste mohli zobraziť ďalší návrh z kategórie "Čo keď náhodou...", musíte sa najskôr rozhodnúť, či s daným navrhnutým partnerom chcete nadviazať kontakt pomocou správy či zaslaním úsmevu alebo či chcete návrh zmazať tým, že ho odmietnete.

Akonáhle nadviažete kontakt pomocou správy či úsmevu, bude taký profil automaticky zaradený do Vášho prehľadu navrhnutých partnerov.